Suomeksi / Vihreät · 30.10.2012

Mondoa Mieslahteen?

Kuinka moni on tutustunut *92 hehtaaria* käsittelevän kaivosalueen suunnitelmiin täällä Kainuussa? Mondo Minerals, Mieslahti. 

Paltamon kunnanhallitus on 23.10 äänestänyt, että ei ole tarvis selvittää ympäristölle ja kuntalaisille vähiten haitallisien jätevesien laskemissuuntavaihtoehtoa.

Äänestyksestä voi lukea täältä: http://kafi.tutka.net/pa_paatokset/cgi/DFRAME.PHP (muistellaanpas nyt, että ketä sitä äänestettiinkään sunnuntaina… 🙂 

Eli nyt on päädytty siihen, että noita valuma-alueita ja vaihtoehtoja ei tutkita enempää. Eli ei siis tehdä lisäselvitystä tässä vaiheessa, kun niihin vielä olisi voinut jotain vaikuttaa, ennenkuin kaivostoiminta aloitetaan. “Hakija (eli Mondo Minerals) on arvioinut, ettei kaivoksen jätevesillä ole merkittävää vaikutusta vesistön ekologiseen tilaan pitkälläkään aikavälllä” Kysymys: miten pitkällä aikavälillä Talvivaaran päästöt vaikuttivat ympäristön vesistöihin jo nyt kaivoksen toiminnan aikana? Miten pitkä aikaväli Talvivaaralla on vielä edessä? 

Mieslahdessa on Natura-alueen puroja ja jokia jotka ovat tässä nyt siis hyväksytyllä valuma-alueella. Ihmettelen. Ääneen. Edelleen olen sitä mieltä, että kaivaa saa, mutta siitä EI SAA aiheutua jätevesi-ongelmia ympäristölle. Määritelkää merkittävä haitta? Onko Talvivaaran päästövedet – ei merkittävä – haitta?

This post has already been read 1499 times!

Minnamoira – Follow me