Blog / Paltari* / Suomeksi · 22.05.2012

Muutos stressaa

Paltari 12.5.2012, edit 27.7.2020

Ihmisellä on luontaisesti voimakas kiinnostus muutoksiin, sekä vastustus niitä kohtaan. Vastustus on peräisin lajimme menneisyydestä, jolloin se oli sisäänrakennettu suojelemaan lajimme säilymistä.  Muutostressin kourissa ihminen saattaa päätyä tekemään vaikka minkälaisia ratkaisuita, epätoivoisista ja hassuista niin vaarallisiin ja haitallisiinkin. Stressi saattaa purkautua ruokaan, päihteiden, ja muiden aineiden väärinkäyttöön tai vaikkapa siihen että otetaan kohtuuttoman suuria riskejä. Muutosvastustus nostaa päätään silloin kun muutos koskettaa omaa itseä.

Muutosta voi kuitenkin helpottaa koulutuksella ja taitavalla johtamisella. Jokainen yksilö voi myös itse analysoida suhtautumistaan muutokseen ja yksilöidä siihen omalla kohdallaan liittyvät uhat ja mahdollisuudet. Muutos on aina mahdollisuus – tähän ajattelumalliin meitä on opetettu nyt viime vuosina, ja se pitää ihan oikeasti paikkansa.

Miten pääsen eroon yhteisön muutosvastustuksesta?

stressinhallintaohje

Mitä siis voi tehdä, jotta muutoksesta pääsee eteenpäin ja saa kaiken hyödyn irti?  Hyvä muutostrategia sisältää pieniä kiintopisteitä, välitavoitteita joilla on helppo motivoida eteenpäin kun huomataan etapin saavutetun.  Erilaiset tiimit, jotka selkeästi valtuutetaan toimimaan tietyn aihepiirin parissa tarvitsevat ohjausta ja resursseja onnistumiseen.  Kun ihminen onnistuu, muutoksesta tulee kiehtova haaste.

Muutostrategia ja visio itsessään tulee kommunikoida koko organisaatiolle tai yhteisölle selkeästi. Kun kaikki tietävät mikä on päämäärä, sen toteuttaminen selkeytyy. Tässä viestintä ja tapa, miten se toteutetaan, on olennaista. Jokaisen tulisi olla tässä mukana, viestinnän ulkopuolelle jättäminen aiheuttaa heti sen, että tulee mielikuva, että jotain tapahtuu meidän kontrollimme ulkopuolella ja muutoksen alla, se on tuhoisa voima.

Kun kaikella on aikataulu, keskittyvät ihmiset sen aikataulun puitteissa toimimiseen. Periksiantamattomuus on tarpeellista. Muutoksen aikana tulee ehkä jossakin vaiheessa takapakkia tai huomataan että jo toteutettu ei toimikaan siten kuten oletettiin. On siis tehtävä uusi suunnitelma ja pysyä silti motivoituna muutokseen ja lopputulokseen.

Paras luonnonmukainen keino lievittää stressiä on nauru. Huumori työyhteisössä pelastaa siis paljon.

Toivottavasti sinäkin olet nauranut tänään!

Nam risu inepto res ineptior nulla est.

Nothing more silly than a silly laugh.

Kuva: tammikuussa 2012, mitkä hiukset (rastat oli otettu pois toista kertaa elämäni aikana)

This post has already been read 1427 times!

%d bloggers like this: