Korpimaa*

Nuoren arjessa tukena

Nuorimieli-hanke löytyy Kajaanista Wanhan vesilaitoksen tiloista Kauppakadulta. Nuorimieli tarjoaa toimintaa ja tukea alle 29-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille ja marginaaliasemassa oleville nuorille erilaisten ryhmien, yhdessä olon ja tukihenkilöiden kautta.

Nuoret löytävät toiminnan pariin pääosin ”puskaradion” kautta. Nuorimieli on mukana myös monissa tapahtumissa ja kiertävät kouluilla esimerkiksi hyvinvointipäivillä. Koulujen kanssa ollaan enenemissä määrin yhteistyössä.

Nuorimieli
Nuorimieli-hankkeessa työskentelevät Merja Kemppainen (vasemmalla) ja Petri Kemppainen. Keskellä nuorten koristelema joulukuusi.

– Yleensä nuorella on menossa joku hankalampi elämäntilanne, että tänne hakeudutaan. Emme kuitenkaan käännytä ketään pihalle vaan kaikki otetaan vastaan, jotka tänne tulevat. Mahdollista diagnoosia tai tulijan taustoja emme kysele, mutta halutessaan nuori saa niistä kertoa. Ohjaajilla on salassapitovelvollisuus, joten keskustelut jäävät näiden seinien sisään, hankkeen parissa työskentelevä Merja Kemppainen sanoo.

Maksuttomat ryhmät ovat suurin osa Nuorimieli-hankkeen toimintaa. Tänä syksynä on pyörinyt kymmenen erilaista ryhmää, joissa nuoret ovat esimerkiksi leiponeet yhdessä, taiteilleet tai käyneet ulkoilemassa koirien kanssa. Apua on myös annettu esimerkiksi Kelan papereiden täyttämiseen. Toiminta lähtee hyvin pitkälti nuorten toiveista ja yhteisöllisyydellä on iso merkitys

– Ryhmissä nuori oppii myös sosiaalisia taitoja ja muiden huomioon ottamista. Tarkoituksena on myös tutustuttaa nuoria erilaisten harrastusten pariin, tukihenkilökoordinaattori Petri Kemppainen kertoo. – Täällä pyritään antamaan nuorille onnistumisen iloa, jota heillä ei välttämättä syystä tai toisesta tähän mennessä kovin paljon ole ollut. Sekä yritetään pitää se jalusta suorassa millä nuori tasapainottelee, ettei hän luiskahda siitä.

Kummatkin hankkeen parissa työskentelevistä sanovat, että nuorelle on selvästi helpompaa puhua myös mieltä painavista asioista siinä tekemisen ohessa. Keskustelut ovat antoisia eivät pelkästään nuorille vaan ohjaajillekin.

”Se on sitä rinnalla kulkemista”

Ryhmätoiminnan lisäksi nuorille on tarjolla tukihenkilöitä. Tukihenkilötoiminta on vapaaehtoista ja kulut katetaan esimerkiksi jos hän käy toiminnan piirissä olevan nuoren kanssa kahvilla. Tukihenkilö kuuntelee ja auttaa nuorta ylittämään kriisejä mitä liittyy esimerkiksi tilanteeseen, jossa nuorella ei ole peruskoulun jälkeisiä suunnitelmia. Toiminta ei korvaa ammattihenkilöitä vaan on lisänä eritoten jokapäiväisessä arjessa.

– Kun nuori tahtoo jäädä neljän seinän sisälle eikä uskalla lähteä yksin esimerkiksi kahville tai elokuviin, niin tämä tukihenkilö voi lähteä hänen mukaan, Merja Kemppainen kertoo.

Tällä hetkellä tukisuhteita on seitsämän ja tarvetta olisi ehdottomasti lisää. Tukihenkilöt käyvät maksuttoman koulutuksen, jonka sisällöstä vastaa Suomen Mielenterveysseura. Tämän jälkeen on mahdollista syventää osaamistaan lisäkursseilla.

Tukihenkilöiksi ovat tervetulleita kaikki täysi-ikäiset. Henkilöllä ei tarvitse olla taustalla esimerkiksi sosiaalialan koulutusta vaan riittää, kunhan oma elämäntilanne on hallinnassa.

– Ihan tavallinen ihminen käy. Täällä ollaan ihminen ihmiselle, Merja Kemppainen sanoo.

– Kuuntelutaito on hyvin tärkeä osa tukihenkilönä toimimista ja se, että on rehellisesti läsnä. Se on sitä rinnalla kulkemista, Petri Kemppainen lisää.

www.nuorimieli.fi
Nuorimieli Facebookissa

Nuorimieli-hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys RAY. Tällä hetkellä hankkeen tulevaisuudesta ei ole varmuutta, rahoitus selviytynee joulukuun aikana.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *