Blogi

Muutos stressaa

Luontaisesti ihmisellä on voimakas kiinnostus muutoksiin, sekä vastustus niitä kohtaan. Vastustus on peräisin lajimme menneisyydestä jolloin se oli sisäänrakennettu suojelemaan lajimme säilymistä.  Muutostressin  kourissa ihminen saattaa päätyä tekemään vaikka minkälaisia ratkaisuija, epätoivoisista ja hassuista niin vaarallisiin ja haitallisiinkin. Stressi saattaa purkautua ruokaan, päihteiden ja muiden aineiden väärinkäyttöön tai vaikkapa siihen että otetaan kohtuuttoman suuria riskejä. Muutosvastustus nostaa päätään silloin kun muutos koskettaa omaa itseä.

Muutosta voi kuitenkin helpottaa koulutuksella ja taitavalla johtamisella. Jokainen yksilö voi myös itse analysoida suhtautumistaan muutokseen ja yksilöidä siihen omalla kohdallaan liittyvät uhat ja mahdollisuudet. Muutos on aina mahdollisuus – tähän ajattelumalliin meitä on opetettu nyt viime vuosina, ja se pitää ihan oikeasti paikkansa.

Jonkin asteinen muutosvastustus on normaalia, se on kyvyttömyyttä tai haluttomuutta käsitellä muutoksen aiheuttavia positiivisia ja negatiivisia asioita.  Muutos koetaan uhkana. Pahin muutosvastustus on yleensä ihmisillä joilla on persoonallisuuden ja tai henkisen kehityksen haasteita; riittämättömyyden tunteita, huono itsetunto tai poikkeuksellinen tarve pitää yllä valtaansa. Valtaa ei tarvitse olla kuin omat työtehtävät ja pelko niiden menettämisestä, pelko, että joutuu syrjäytetyksi tai toimettomaksi. Yleensä nämä pelot ovat aivan turhia. Muutos pyrkii  parantamaan ja kehittämään asioita. Muutosvastustusta voi olla myös vain mukavuudenhalu ja omiin rutiineihin jumiutuminen. Rutinoituneen ihmisen tulisi viimeistään ainakin tällöin huomata, että rutiinien käydessä liian tutuksi, muutos on tarpeellinen. On tärkeätä pitää yllä motivaatiota, sillä se vaikuttaa positiivisesti aloitekykykyyn ja luovuuteen työpaikalla – ja muutoksen kourissa olevissa yhteisöissä.  Nykyaikana kyky reagoida muutoksiin positiivisella tavalla, niin yhteiskunnassa ja liikemaailmassa on olennainen osa kilpailukykyä.

Mitä siis voi tehdä, jotta muutoksesta pääsee eteenpäin ja saa kaiken hyödyn irti?  Hyvä muutostrategia sisältää pieniä kiintopisteitä, välitavoitteita joilla on helppo motivoida eteenpäin kun huomataan etapin saavutetun.  Erilaiset tiimit, jotka selkeästi valtuutetaan toimimaan tietyn aihepiirin parissa tarvitsevat ohjausta ja resursseja onnistumiseen.  Kun ihminen onnistuu, muutoksesta tulee kiehtova haaste.

Muutostrategia ja visio itsessään tulee kommunikoida koko organisaatiolle tai yhteisölle selkeästi. Kun kaikki tietävät mikä on päämäärä, sen toteuttaminen selkeytyy. Tässä viestintä ja tapa, miten se toteutetaan, on olennaista. Jokaisen tulisi olla tässä mukana, viestinnän ulkopuolelle jättäminen aiheuttaa heti sen, että tulee mielikuva, että jotain tapahtuu meidän kontrollimme ulkopuolella ja muutoksen alla, se on tuhoisa voima.

Kuva: Englanninkielisestä versiosta suomentanut, Minna Parkkinen

Kun kaikella on aikataulu, keskittyvät ihmiset sen aikataulun puitteissa toimimiseen. Periksiantamattomuus on tarpeellista. Muutoksen aikana tulee ehkä jossakin vaiheessa takapakkia tai huomataan että jo toteutettu ei toimikaan siten kuten oletettiin. On siis tehtävä uusi suunnitelma ja pysyä silti motivoituna muutokseen ja lopputulokseen.

Paras luonnonmukainen keino lievittää stressiä on nauru. Huumori työyhteisössä pelastaa siis paljon. Toivottavasti sinäkin olet nauranut tänään!

(julkaistu Paltarissa 17.5.2012)

Total Page Visits: 309 - Today Page Visits: 3

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *